အလွဴ၏သေဘာတရား

ျမတ္စြာဘုရားသည္ အလွဴဒါနကို ေဟာေတာ္မူရာ၌ မိမိ ျပဳလုပ္ေသာ အလွဴဒါနေၾကာင့္ သတၲဝါတို႔ ေသေၾကပ်က္စီးမႈ မရွိေစရန္ ေဟာေတာ္မူပါသည္။ အလွဴအတန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မလိုအပ္ပဲ ဗံုးေပါလေအာ လွဴဒါန္းမႈမ်ိဳးကိုလည္း အားေပးေတာ္ မမူေပ။ အလွဴခံပုဂိၢဳလ္တို႔သည္ လိုအပ္သမွ် ပမာဏအထိသာလွ်င္ အလွဴခံသင့္သည္ဟု ေဟာေတာ္မူပါသည္။ မိမိအင္အားအလိုက္ ေလးပံုတစ္ပံုေလာက္သာ လွဴဒါန္းရန္ ေဟာေတာ္မူပါသည္။ အလွဴ ဒါနေၾကာင့္ ဘဝပ်က္ နစ္နာသြားေစမည့္ ပကာသနမ်ားကို လိုလား ေတာ္မမူေပ။

အထူးသျဖင့္ သာသနာေတာ္တြင္ ထာဝ၇အက်ိဳးရွိေစမည့္ အလွဴမ်ိဳး မိမိသီတင္းသံုးရာေက်ာင္း၊ အာရာမ္ၿမိဳ႕ရြာ နယ္ပယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာႏွင့္ ေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး အရွည္တည္တံ့ ေကာင္းက်ိဳးတိုးပြားေစမည့္ ထာဝရ ဒါနမ်ိဳးကို အားေပးေတာ္မူ သည္။

အလွဴဟူသည္ နတ္ျပည္၏ ေစာင္းတန္းေလွကားျုဖစ္၍ ျမတ္ေသာရိကၡာထုပ္ျဖစ္သည္။ ခရီးေျဖာင့္တန္းျဖစ္သည္။ ျမတ္ေသာ မဂ္ဖိုလ္ နိဗၺာန္၏ အေၾကာင္းျဖစ္သည္၊ အစိုးရျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္၏။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို ေပးတတ္၏။ ခ်မ္းသာကို ပြားမ်ားေစတတ္၏။ မိမိကုိယ္ကို ေစာင္မတတ္၏။ မယဥ္ေက်း သူတို႔ကိုလည္း ယဥ္ေက်းေစတတ္၏။ အလံုးစံုေသာ အက်ိဳးကို ၿပီးေစတတ္၏။ အမြန္ျမတ္ဆံုး မဂၤလာတစ္ပါးလည္းျဖစ္၏။

ကံကံ၏ အက်ိဳးကို သိျမင္ယံုၾကည္ေသာ ေစတနာ သံုးတန္ျပည့္ဝစြာ လွဴဒါန္းအပ္ေသာဒါနသည္ သံသရာအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းႀကီးျဖစ္သည္။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။