သူေတာ္ေကာင္းအလွဴ (၅) မ်ိဳးႏွင့္ အက်ိဳးမ်ား

၁။ သဒၶါဒါန - ကံ, ကံ၏ အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါတရားျဖင့္ လွဴဒါန္းျခင္း။

၂။ သကၠစၥဒါန - လွဴဖြယ္ဝတၴဳကို စင္ၾကယ္မြန္ျမတ္ ေအာင္ ေကာင္းစြာျပဳလုပ္၍ လွဴဒါန္း ျခင္း။

၃။ ကာလဒါန - အခ်ိန္အခါႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္စြာ လွဴဒါန္း ျခင္း။ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခ်ိန္၌ လွဴဒါန္းျခင္း။

၄။ အႏုဂၢဟဒါန - အလွဴခံပုဂိၢဳလ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္လိုေသာစိတ္ထားျဖင့္ လွဴဒါန္းျခင္း။

၅။ အႏုပဟစၥဒါန - မိမိ၊ သူတစ္ပါး မည္သူ႔အားမွ် ဂုဏ္ ပ်က္ျပားေအာင္ အစြန္းအၿငိ အထိ အခုိက္ မရွိေစဘဲ လွဴဒါန္း

(တနည္း) သပၸဳရိသဒါနငါးပါး

(၁) လွဴဖြယ္ဝတၴဳကို စင္ၾကယ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ စီမံ၍ လွဴဒါန္းျခင္း။

(၂) စိတ္ထဲမွ ႐ိုေသေလးစား ျမတ္ႏုိးမႈရွိ၍ လွဴဒါန္းျခင္း။

(၃) မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္ လွဴဒါန္းျခင္း။

(၄) ထမင္းၾကြင္း ဟင္းက်န္စသည့္ စြန္႔ပစ္အပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ဳိးကဲ့ သို႔ မဟုတ္ဘဲ ဂ႐ုတစိုက္ လွဴဒါန္းျခင္း။

(၅) ဤလွဴဒါန္းမႈေၾကာင့္ ေနာင္အခါဝယ္ ေကာင္းက်ိဳးဧကန္ ေရာက္လ္ိမ့္မည္ဟု သိရွိေသာ ကမၼႆကတာ ပညာေရွ႕ သြား၍ လွဴဒါန္းျခင္း။

အက်ိဳးမ်ား

၁။ သဒၶါဒါနေၾကာင့္ အဆင္းလွျခင္း

၂။ သကၠစၥဒါနေၾကာင့္ သားမယား ေက်းကြၽန္ အေစခံ အလုပ္ သမားစေသာ အေျခြအရံ ပရိသတ္မ်ား မိမိစကားကို လုိက္ နာျခင္း။

၃။ ကာလဒါနေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ အက်ိဳးတရားတို႔ကုိ ရရွိ ႏုိင္ျခင္း

၄။ အႏုဂၢဟဒါနေၾကာင့္ ရရွိေသာ စည္းစိမ္တို႔ကို ရန္သူမ်ဳိး ငါးပါးတို႔ အထိအပါး မခံရျခင္း။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။