အလွဴႏွင့္စြန္႔ႀကဲမႈ (ဒါနႏွင့္စာဂ)

အနာဂတ္သံသရာတြင္ ခံစားရမည့္ အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ျမင္ ၍ လွဴဖြယ္ဝတၴဳကို စြန္႔လွဴသည္ကား 'ဒါန' မည္၏။ မ်က္ေမွာက္ ဘဝအက်ိဳးကိုသာ ေမွ်ာ္ေခၚ၍ မိမိ၏ လက္ေအာက္ပုဂိၢဳလ္တို႔ အား ဆုလာဘ္ပစၥည္းမ်ားကို ေပးစြန္႔ႀကဲျခင္း စသည္ကား 'ပရိ စၥာဂ' မည္၏ဟူ၍ ဒါနႏွင့္ ပရိစၧာဂ အထူးကို ခဲြျခားဖြင့္ၾကေပ ၏။

ဒါနဟူသည္ -

၁။ အလွဴေပးပုဂိၢဳလ္

၂ လွဴလိုေသာေစတနာ

၃။ လွဴဖြယ္ဝတၴဳ

၄။ ထင္ရွားရွိေနေသာ အလွဴခံပုဂိၢဳလ္

ဤအဂၤါေလးပါးရွိမွ ျပည့္စံု၏။

မိမိပိုင္ပစၥည္းကို သူတစ္ပါးအား လဲႊအပ္မႈကို ေပးလွဴသည္ဟု ေခၚ၍ မိမိပိုင္ပစၥည္းကို သိမ္းပိုုက္လိုျခင္း စိတ္သေဘာထားကို ပယ္ရွားလုိက္လွ်င္ စြန္႔သည္ဟုေခၚ၏။ သုိ႔ေသာ္ မည္သူမဆို မိမိပစၥည္းကို သူတစ္ပါးအား ေပးကမ္းရာတြင္ စြန္႔လႊတ္ျခင္း ပရိစၥာဂသေဘာ ေရွးဦးစြာ ျဖစ္ေစၿပီးမွ ေပးကမ္းျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈအရာ၌ ေပးကမ္းျခင္း ဒါနျဖစ္လွ်င္ စြန္႔ႀကဲျခင္း ပရိစၥာဂလည္း ျဖစ္ေတာ့သည္သာ။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။