ပိဋကတ္ေတာ္လာ ျမတ္သကၤန္းအေၾကာင္း

စီဝရ - သကၤန္း၊ ရဟန္းသာမေဏတို႔ ဝတ္႐ုံသုံးေဆာင္သည့္ အဝတ္အထည္။

ကိေလသာစင္ေသာ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔၏ အလံတံခြန္(အရဟတၱဓဇ)ဟုလည္း ေခၚဆိုသည္။ သစ္ေခါက္ျပဳတ္ရည္ျဖင့္ ဆိုးရေသာေၾကာင့္ ဖန္ရည္ဆိုးေသာအဝတ္ (ကာသာဝ)ဟုလည္း ေခၚသည္။ လူအနာဂါမ္ပုဂၢိဳလ္သည္ပင္ သကၤန္းဝတ္ဆင္ထားေသာ ပုထုဇဥ္ ရွင္သာမေဏကို အ႐ိုအေသ ျပဳရ၏။ လမ္းခရီး၌ စြန္႔ပစ္ထားေသာ မစင္လိမ္းက်ံေနသည့္ သကၤန္းကိုပင္ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာသတၱဝါတို႔ လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရွိခိုးထုိက္၏။ သကၤန္း၌ မျမင္ရေသာ ဂုဏ္သတၱိထူးမ်ား တည္ရွိေနသည္။ လြန္ေလၿပီးကုန္ေသာ ဘုရားရွင္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပြင့္ဆဲ ပစၥဳပၸန္ဘုရား တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ပြင့္လတၱံ႔ အနာဂတ္ဘုရားတို႔သည္လည္းေကာင္း ထိုဘုရားရွင္တို႔သည္ သကၤန္းဟူေသာ တံခြန္ေအာင္လံျဖင့္ ကိေလသာပင္ရင္း ညစ္ေၾကးတြင္းမွ သန္႔ရွင္းကင္းစင္ၾကကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ပန္းဆြတ္ ဝဋ္မွကြၽတ္၍ ေဘးလြတ္စတမ္း ဤဖန္ရည္စြန္း သကၤန္းတို႔ကို အျမတ္တႏိုး ယုံၾကည္စြာအားကိုး၍ ရွိခိုးအပ္ကုန္၏။ လူဘဝျဖင့္ ရဟႏၲာျဖစ္သူသည္ ယုတ္ည့ံေသာ လူ႔အသြင္ျဖင့္ မေနႏိုင္။ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာေန႔မွာပင္ သကၤန္းဝတ္႐ုံ၌ ရဟန္းျပဳမွ အသက္ရွည္ၾကာစြာ ေနႏိုင္၏။ ရဟန္းမျပဳခဲ့လွ်င္ ထိုေန႔မွာပင္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳရ၏။ သကၤန္းသည္ သာသနာကြယ္ျခင္း၊ မကြယ္ျခင္း၏ အမွတ္အသားတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ သကၤန္းတစ္ထြာ၊ တစ္ညိဳ ဝတ္႐ုံထားလွ်င္ပင္ ရွိခိုးခံထိုက္၍ သာသနာ တည္ေနေသးသူဟု ဆိုရ၏။ ထိုသာသနာကို (လိဂၤသာသနာ)အသြင္သာသနာဟု ေခၚသည္။ ဝတ္႐ုံသူသည္လည္း အဝတ္ႏွင့္စပ္၍ စြဲလန္းမႈမျဖစ္။ အျခားသူမ်ားလည္း လိုခ်င္မႈမရွိေအာင္ အဝတ္အထည္အေကာင္းကိုပင္ လယ္ကြက္မ်ားကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေအာင္ ခ်ဳပ္စပ္၍ အေရာင္တစ္မ်ဳိးတည္း ဆိုးထားသည္။ သကၤန္းခ်ဳပ္ရန္ အဝတ္အထည္အေကာင္းမရရွိလွ်င္ အမႈိက္ပုံ၊ သူေသေကာင္ စသည္တို႔မွ ေကာက္ယူဖြပ္ေလွ်ာ္၍ ခ်ဳပ္စပ္ ဝတ္႐ုံရသည္။

သကၤန္းသည္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ သုံးထည္ရွိသည္-

အျခားလဲလွယ္စရာ အပိုမထား၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ၊ ေစာင္ စသည္မရွိ။ ဤသကၤန္းသုံးထည္မွ်ျဖင့္ေနေသာအက်င့္ကို 'ေတစီဝရိက ဓုတဂၤ-တိစီဝရိက္ဓုတင္' ဟုေခၚသည္။ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

၃၅ (၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္းႏွင့္ ဗဟန္း(၃)လမ္းထိပ္၊ ေရႊတိဂံုအေရွ႕မုခ္အနီး၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၈၆၀၃၁၂၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္(၁၁၀)၊ အခန္း-၂၊ ျပည္လမ္း၊ (၈)မုိင္လမ္းဆံု၊ ရုိးမဘဏ္အနီး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၁-၆၅၆၃၁၃၇

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(တ/ဥကၠလာ)

(၁၄၅/က)၊ ပါရမီလမ္း၊ ပါရမီ အေ၀းေျပးေရွ႕၊ ေတာင္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ဖုန္း - ၀၁ ၅၆၃၂၆၇

ေဇာတိက(ဘုရင့္ေနာင္)

အမွတ္ (၁၀၀/၇)၊ သမုိင္းဘူတာရံုလမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ႏွစ္ထပ္တံတားေျခရင္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၃၂၂၁၂၁၂၈

ေဇာတိက (မ/ဥကၠလာ)

အမွတ္(၂/က)၊ ေခမာသီလမ္းမႀကီး၊ မ/ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၃၃၁၆၆၄၂၉

ေဇာတိက (ေျမနီကုန္း)

တိုက္(၁၇/A)၊ ပဒုမၼာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း-၀၉-၃၃၁၆၆၄၂၇

ေဇာတိက(ေအာင္မဂၤလာ)

အေဆာင္(တ)၊ အခန္း(၄)၊ ဒဂံုလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာအေ၀းေျပး၀င္း၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၆၃၇၂၅၆

ေဇာတိက (အင္းစိန္)

အမွတ္(၈၀/ခ)၊ လိႈင္ျမစ္ကမ္းလမ္း၊ အင္းစိန္ေစ်းၾကီးေရွ႕၊ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၀၉ ၃၃၅၄၅၂၁၂

ေဇာတိက(ျပည္သူ႕ရင္ျပင္)

အမွတ္( G ၁၆-၁၇)၊ ေျမညီထပ္၊ Myanmar Culture Valley၊ ျပည္သူ႕ရင္ျပင္၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉-၃၂၃၀၇၅၃၅