မွီရာေလးပါးခြင့္ျပဳျခင္း

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မိမိ၏သာသနာေတာ္အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ရွင္ရဟန္းတို႔ကို -

' ရဟန္းတို႔ ပၪၥင္းခံေပးေသာ ရဟန္းသည္ ရဟန္း၏မွီရာေလးပါးကို ပၪၥင္းသင္အား ေျပာၾကားရန္ ငါဘုရား ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏ -

သင္ပၪၥင္းသစ္သည္ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ ကိုယ္၌တည္ေနသမွ် ကာလပတ္လုံး သလုံးျမင္းေခါင္းျဖင့္ ရင္းႏွီး၍ရေသာဆြမ္းကို အမွီုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ ရဟန္း၏အျဖစ္၌ အားထုတ္ျခင္းကို ျပဳရမည္။

ေရွးဘုန္းကံထူး႐ွိ၍ အလြန္အၾကဴး လာဘ္ေပါမ်ားပါမူ-

ဤဆြမ္းမ်ားကိုလည္း သံုးေဆာင္အပ္ပါ၏

သင္ပၪၥင္းသစ္သည္ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ကိုယ္၌ တည္သမွ်ကာလပတ္လံုး ျမဴမႈန္ အလိမ္းလိမ္းကပ္ေသာ ပံ့သကူသကၤန္းကို အမွီျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ ရဟန္း၏ အျဖစ္၌အားထုတ္ျခင္းကိုျပဳရမည္။

ေရွးဘုန္းကံထူး၍ အလြန္အၾကဴးလာဘ္ေပါမ်ားပါမူ-

ဤသကၤန္းတို႔ကိုလည္း သံုးေဆာင္အပ္ပါ၏။

သင္ပၪၥင္းသစ္သည္ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ ကိုယ္၌တည္သမွ်ကာလပတ္လံုး သစ္ပင္ရင္းဟူေသာ ေက်ာင္းကို အမွီျပဳ၍ ျဖစ္ေသာရဟန္းအျဖစ္၌ အားထုတ္ျခင္းကို ျပဳရမည္။

ေရွးဘုန္းကံထူး၍ အလြန္အၾကဴးအဝတ္ေပါမ်ားပါမူ-

တို႔ကိုလည္း သံုးေဆာင္အပ္ပါ၏။

သင္ပၪၥင္းသစ္သည္ သိကၡာပုဒ္ေတာ္ကိုယ္၌ တည္သမွ်ကာလပတ္လံုး ႏြားက်င္ငယ္ပုတ္ျဖင့္ စိမ္အပ္ေသာ ဆီးျဖဴသီွ်သွ်ားဖန္ခါးဟူေသာ ေဆးကိုအမွီျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ ရဟန္း၏အျဖစ္၌ အားထုတ္ျခင္းကို ျပဳရမည္။

ေရွးဘုန္းကံထူး၍ အလြန္အၾကဴးလာဘ္ေပါမ်ားပါမူ-

တို႔ကိုလည္း သုံးေဆာင္အပ္ပါ၏။

ဤေလးပါးႏွင့္ပတ္သက္၍ အ႒ကထာဆရာျမတ္က -

'မွီရာေလးမ်ဳိးဟူသည္ ဆြမ္း၊ သကၤန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး ဟူေသာ ပစၥည္းေလးမ်ဳိးပင္တည္း၊ ပစၥည္းေလးမ်ဳိးကိုမွီ၍ ခႏၶာကိုယ္ အတၱေဘာသည္ ၾကာရွည္စြာတည္တံ့ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းပစၥည္းေလးမ်ဳိးကို 'မွီရာ'ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ ဟု ဖြင့္ဆိုေရးသားေတာ္မူသည္။

ဤေလးပါးသည္ ရဟန္းတို႔အတြက္ ဓူရ(၂)ပါးကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ေသာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္၍ ႀကိဳးစားေသာ အားထားရာ ျဖစ္ပါသည္။ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။