တိစီဝရိတ္ သကၤန္း(၃)ထည္ခြင့္ျပဳျခင္း

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ ရဟန္းတို႔အား သကၤန္းမ်ား ျဖတ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳေတာ္မူခဲ့သည္။

ေနာက္ေန႔တြင္ ရာဇၿဂိဳဟ္မွ ေဝသာလီသုိ႔ ေနာက္ပါရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ေဒသစာရီၾကြေတာ္မူသည္။

ထိုသုိ႔ၾကြစဥ္ လမ္းခရီးၾကား၌ အထုပ္ႀကီး/အထုပ္ငယ္တို႔ျဖင့္ သကၤန္းမ်ားကို ထုပ္ပိုးလွ်က္ ဦးေခါင္း၊ ပခုံး၊ ခါးတို႔၌ အသီးသီး ထမ္းပိုးသယ္ေဆာင္လွ်က္ ရာဇၿဂိဳဟ္ဘက္သို႔ ဦးတည္လာေနေသာ ရဟန္းမ်ားကို ဘုရားရွင္သည္ ျမင္ေတာ္မူသည္။

ဘုရားရွင္သည္ ထိုရဟန္းမ်ားကို က႐ုဏာသက္စြာျဖင့္ -

'ဤမဂ္ဖိုလ္မွ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ေယာက္်ားတို႔သည္ သကၤန္းမ်ားရန္ အက်ဳိးငွာ အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ လွည့္လည္ကုန္၏။ ငါဘုရားသည္ ရဟန္းတို႔အား သကၤန္းအပိုင္းအျခားကိုထားရမူ ေကာင္းေလစြ။' ဟု အႀကံျဖစ္ေတာ္မူသည္။

ေဝသာလီျပည္ ေဂါတမမည္ေသာ ေညာင္ပင္သုိ႔ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ ခရီးၾကား၌ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အႀကံေတာ္အတိုင္း ရဟန္းတို႔အား သကၤန္းအေရအတြက္ကို ကန္႔သတ္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ေတာ္မူေလသည္။

ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး၌ အမ်ားဆုံးလိုအပ္မည့္ သကၤန္း အေရအတြက္ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေရွးဦးစြာ စမ္းသပ္ေတာ္မူသည္။

ရဟန္းတို႔အတြက္ သကၤန္းအမ်ားဆုံး လိုအပ္ေသာ ရာသီသည္ကား ေဆာင္းရာသီပင္ျဖစ္သည္။ ထိုရာသီ၌ အေအးဒါဏ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ အပိုသကၤန္းလိုအပ္မည္သာျဖစ္သည္။

ဘုရားရွင္သည္ ေဆာင္းရာသီ အေအးဆုံးညဥ့္မ်ားဟု ဆိုရေသာ တပို႔တြဲႏွင့္တေပါင္းလအၾကား (လ ရက္မ်ားထဲမွ အမ်ားဆုံး က်ေသာ ညဥ့္တစ္ညဥ့္တြင္ သစ္ပင္မရွိေသာ ကြင္းျပင္က်ယ္တစ္ခုသို႔ ၾကြေတာ္မူ၍ အပိုႏွစ္ထည္အပါအဝင္ ဧကသီ(၃)ထည္ကို ေဘးတြင္ခ်ထားလ်က္ သင္းပိုင္တစ္ထည္တည္းျဖင့္ ေနေတာ္မူကာ အေအးဒဏ္ႏွင့္ သကၤန္းလိုအပ္ခ်က္ကို စမ္းသပ္ေတာ္ မူပါသည္။

ညဥ့္ဦးထံလြန္၍ သန္းေခါင္ယံသို႔ေရာက္ေသာအခါ အေအးဓာတ္ဝင္လာသျဖင့္ အနီးရွိပထမသကၤန္းကို ဆြဲယူ၍ ၿခဳံေတာ္ မူသည္။

တစ္ဖန္သန္းေခါင္ယံလြန္၍ မိုးေသာက္ယံသို႔ေရာက္ေသာအခါ အေအးဓာတ္ပိုမိုဝင္လာသျဖင့္ ဒုတိယသကၤန္းကို ၿခဳံေတာ္ မူသည္။

ညဥ့္တစ္ညဥ့္၏ အေအးဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ေသာ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ အေအးဓာတ္ပိုမိုလာသျဖင့္ က်န္ရွိေသာ တတိယသကၤန္းကို ၿခဳံေတာ္မူသည္။

အေအးဆုံးအခ်ိန္ လြန္ေျမာက္၍ ေနေရာင္ျခည္ထြက္ေပၚလာေသာအခါ ဘုရားရွင္သည္ စမ္းသပ္မႈကို ႐ုတ္သိမ္းကာ ျပန္ၾကြလာခဲ့သည္။

ဘုရားရွင္သည္ ေက်ာင္းျပန္ေရာက္ေသာအခါ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို စည္းေဝးေစသည္။

ေဝသာလီျပည္သို႔ ၾကြစဥ္လမ္းခရီး၌ အႀကံျဖစ္ပုံ၊ သကၤန္းေလးထည္ျဖင့္ အေအးဒဏ္စမ္းသပ္ပုံ အေၾကာင္းစုံကို မိန္႔ၾကားၿပီးလွ်င္ -

'ရဟန္းတို႔ ငါဘုရား၏သာသနာေတာ္၌ ခ်မ္းတတ္ေသာ သေဘာရွိေသာ၊ အခ်မ္းကို ေၾကာက္တတ္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသား တို႔သည္ သုံးထည္ေသာသကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲမွ်တျခင္းငွာ စြမ္းႏိုင္ကုန္၏။ ငါသည္ ရဟန္းတုိ႔အား သကၤန္း၌ အပိုင္းအျခားကို ထားရမူ သုံးထည္ေသာသကၤန္းကို ခြင့္ျပဳရမူေကာင္းေလစြ'ဟု အႀကံျဖစ္၏။

ရဟန္းတို႔ ႏွစ္ထပ္ေသာ ဒုကုဋ္သကၤန္း၊ တစ္ထပ္ေသာ ကိုယ္ဝတ္သကၤန္း၊ တစ္ထပ္ေသာ သင္းပိုင္၊ ဤသုံးထည္ေသာ သကၤန္းကို ခြင့္ျပဳ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ တိစိဝရိတ္ကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္။(ဝိျမန္ ၃၊ ၄ဝ၄)ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။