အနားပါတ္သီးႏွင့္ အနားပါတ္သီးကြင္း ခြင့္ျပဳျခင္း

ဘုရားရွင္သည္ သကၤန္းကို ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ ရွင္အာနႏၵာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကမၸတ္သီးေခၚ အနားပတ္သီးႏွင့္ ကမၸတ္ကြင္း ေခၚ အနားပတ္ သီးကြင္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါသည္။

တစ္ေန႔ေသာအခ်ိန္တြင္ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္သည္ ေပါ့ပါးေသာ ႏွစ္ထပ္သကၤန္းကို ႐ုံ၍ ရြာတစ္ရြာတြင္းသို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူသည္။

အရွင္ျမတ္သည္ စကၡဳေႁႏၵခ်၍ ၾကြေတာ္မူစဥ္ ေလေပြတစ္ခုတိုက္ခတ္လာသျဖင့္ အရွင္ျမတ္႐ုံထားေသာ သကၤန္း၏ေအာက္ပိုင္းသည္ ေဘးႏွစ္ဘက္သုိ႔ ျပန္႔ကားေျမာက္တက္သြားေလသည္။

ရွင္အာနႏၵာသည္ ေက်ာင္းသုိ႔ျပန္ေရာက္ေသာ္ ထိုအေၾကာင္းကို ရဟန္းတို႔အား ျပန္လည္ေျပာၾကားရာမွ ဘုရားရွင္ထံ ေရာက္သြားသည္။ ထိုအခါ ဘုရားရွင္က -

'ရဟန္းတို႔ ကမၸတ္သီး ကမၸတ္ကြင္းကို ခြင့္ျပဳ၏' ဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ ကမၸတ္သီးေခၚ အနားပတ္သီးႏွင့္ ပါသကေခၚ ကမၸတ္ကြင္းတို႔ကို တပ္ဆင္ရန္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါသည္။ (ဝိျမန္ ၄၊ ၂၈၁)

အ႐ိုးကမၸတ္သီး၊ ဆင္စြယ္ကမၸတ္သီး၊ ဦးခ်ဳိကမၸတ္သီး၊ က်ဴကမၸတ္သီး၊ ဝါးကမၸတ္သီး၊ သစ္သားကမၸတ္သီး၊ ခ်ိတ္ကမၸသီး၊ ေၾကးကမၸတ္သီး၊ ခ်ည္ကမၸတ္သီး တို႔ကိုလည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏။)(ဝိျမန္ ၄၊ ၂၈၁) (စူဠဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္)ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။