ကမၸတ္သီးအိမ္ႏွင့္ ကမၸတ္ကြင္းအိမ္ ခြင့္ျပဳျခင္း

ဘုရားရွင္သည္ ကမၸတ္သီးႏွင့္ ကမၸတ္ကြင္း တပ္ဆင္ရန္ ရဟန္းတို႔အား ခြင့္ျပဳေသာအခါ ရဟန္းတို႔သည္ သကၤန္း၏အနားပတ္ေထာင့္စြန္းတို႔၌ ကမၸတ္သီး ကမၸတ္ကြင္းတို႔ကို သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ တပ္ဆင္ၾကသည္။

ပိတ္စပိုျဖင့္ ထပ္ပိုး၍ ခ်ဳပ္ျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ကမၸတ္သီး၊ ကမၸတ္ကြင္း ခ်ဳပ္ထားေသာေနရာမွ သကၤန္း၏ အနားပတ္အစမ်ား စုတ္ၿပဲကုန္သည္။

ထိုအခါဘုရားရွင္သည္ ကမၸတ္သီးအိမ္ႏွင့္ ကမၸတ္ကြင္းအိမ္တို႔ကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူပါသည္။

ေနရာမမွန္သျဖင့္ ေထာင့္စြန္းမ်ား ပြင့္ထြက္ကုန္ျပန္သည္။ ထိုအေၾကာင္းကို ဘုရားရွင္အား ေလွ်ာက္ထားျပန္ရာ ဘုရားရွင္က -

'ရဟန္းတို႔ ကမၸတ္သီးအိမ္ကို အစြန္း၌ တပ္ရန္ခြင့္ျပဳ၏။

ကမၸကြင္းအိမ္ကို လက္ခုနစ္သစ္ လက္ရွစ္သစ္မွ်ေလွ်ာ့၍ တပ္ရန္ ခြင့္ျပဳ၏။'

ဟု မိန္႔ၾကား၍ ခြင့္ျပဳေတာ္မူသည္။ (ဝိျမန္ ၄၊ ၂၈၁) (မဟာဝဂ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္)ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။