ျမတ္စြာဘုရား၏သကၤန္းပမာဏ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ သာဝတၴိျပည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ၏သားျဖစ္၍ ဘုရားရွင္ႏွင့္ မိကြဲဘတူျဖစ္ေသာ ညီေတာ္နႏၵမင္းသားသည္ အလြန္အဆင္းလွ၏။ ႐ႈခ်င္စဖြယ္တင့္တယ္၏။ ျမင္ရသူ၏ စိတ္ႏွလံုးကို ယူက်ံဴးဆြဲငင္ေလာက္ေအာင္ က်က္သေရကိုေဆာင္၏။ အရပ္ေထာင္ေထာင္ ေမာင္းေမာင္းရွိ၏။ဘုရားရွင္၏ အရပ္ေတာ္ပမာဏေအာက္ လက္ေလးသစ္ခန္႔သာ နိမ့္၏။ ဘုရားရွင္သည္ ညီေတာ္နႏၵမင္းသားအား သာသနာ့ေဘာင္သို႔ သြတ္သြင္းလိုက္သျဖင့္ အသွ်င္နႏၵ ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။

အသွ်င္နႏၵသည္ ဘုရားရွင္၏ သကၤန္းေတာ္ပမာဏေလာက္ႀကီးေသာသကၤန္းကို ဝတ္႐ံုေလ့ရွိ၏။ အခါတစ္ပါး၌ အသွ်င္နႏၵ အေဝးမွ လာသည္ကို ရဟန္းမ်ားျမင္ေသာအခါ ဘုရားရွင္ၾကြလာသည္ဟု ထင္မွတ္၍ ရဟန္းမ်ားသည္ေနရာမွထၾက၏၊ အနီးေရာက္မွ အသွ်င္နႏၵမွန္း သိၾကေသာအခါ 'အဘယ္ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္၏ သကၤန္းေတာ္ေလာက္ႀကီးေသာသကၤန္းကို ဝတ္႐ံုဘိသနည္း' ဟု ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ၾကၿပီး ဘုရား ရွင္အားေလွ်ာက္ထားေသာေၾကာင့္ ဤသိကၡာပုဒ္ကို ပညတ္ေတာ္မူသည္။

ဘုရားရွင္၏ ညီေတာ္အသွ်င္နႏၵကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ပညတ္ထားေသာေၾကာင့္ နႏၵသိကၡာပုဒ္ဟုေခၚသည္။ ဘုရားရွင္၏ သကၤန္းေတာ္ပမာဏသည္ ဘုရားရွင္၏ အထြာျဖင့္ အလ်ားကိုးထြာ၊ အနံေျခာက္ထြာျဖစ္၏။ ထိုပမာဏေလာက္ႀကီးေသာ သကၤန္းကို ဝတ္ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုထက္ႀကီးေသာ ပမာဏရွိေသာ သကၤန္းကို ဝတ္ေသာ္လည္းေကာင္း ရွည္သည့္ပမာဏကိုလည္း ျဖတ္ရ၏။ ပါစိတ္အာပတ္ လည္း သင့္၏။

ဘုရားရွင္၏ တစ္ထြာသည္ အားအလယ္အလတ္ရွိေသာေယာက်္ား(မဇၩိမပုရိသ)၏ အထြာျဖင့္ သံုးထြာျဖစ္၏။ လက္သမားအတိုင္းအတာျဖင့္ တစ္ေတာင့္ထြာရွိ၏။

ဘုရားရွင္၏ သကၤန္းပမာဏရွိေသာ သကၤန္း(ဧကသီႏွင့္ ဒုကုဋ္)ကို ဝတ္႐ံုလွ်င္ ပါစိတ္။ အျခားသူအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးလွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျပဳလုပ္ခိုင္းလွ်င္လည္းေကာင္း အျခားသူကျပဳလုပ္ေပးသည္ကိုရ၍ သံုးေဆာင္လွ်င္လည္းေကာင္း ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္၏။(သာသနာေရးဦးစီးဌာန၊ ရဟန္းက်င့္ဖြယ္ ႏွစ္ရာ့ႏွစ္ဆယ္ ခုႏွစ္သြယ္၊ ၄၁၅၊ ၄၁၇) (ဝိျမန္ ၂၊ ၂၅၂)

ျမတ္စြာဘုရား၏ သကၤန္းေတာ္ ပမာဏကို ပါစိတ္ပါဠိေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထြာေတာ္ျဖင့္ -

အလ်ား (၉)ထြာ

အနံ (၆)ထြာ

ရွိသည္ဟု ဖြင့္ဆိုျပထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သကၤန္းေတာ္ကို မဇၩိမပုရိသေခၚ အလယ္အလတ္ေယာက္်ား၏ အတိုင္းအတာျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္

အလ်ား (၂၇)ထြာ

အနံ (၁၈)ထြာ

ရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သကၤန္းေတာ္ကို လက္သမားအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဖာ္ျပရလွ်င္

အလ်ား တစ္ဆယ့္သုံးေတာင္ တစ္ထြာ

အနံ ကိုးေတာင္ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။