ပရိကၡရာ ရွစ္ပါး

'တိစီဝရၪၥ ပေတၱာ စ၊ ဝါသိ သူစိ စ ဗႏၶနံ၊ပရိႆာဝေနန အေ႒ေတ၊ ယုတၱေယာဂႆ ဘိကၡဳေနာ' ဟူေသာ ဤစကားကို ေရွးအ႒ကထာ၌ မိန္႔ဆိုအပ္၏။ ဤဂါထာအနက္ကား-

'သံုးထည္ေသာသကၤန္း၊ သပိတ္၊ ဓားငယ္၊ အပ္၊ ခါးပန္းႀကိဳး၊ေရစစ္အားျဖင့္ ဤရွစ္ပါးေသာ ပစၥည္းတို႔သည္ အားထုတ္ အပ္ေသာကမၼ႒ာန္းရွိေသာ ရဟန္း၏ ပရိ ကၡရာမ်ား ျဖစ္ကုန္၏' ( သီလကၡႏၶဝဂၢဌကထာ - သာမညဖလသုတၱ၊ ဒီ၊ ဌ၊ ၁၊ ၁၈၄)

ရဟန္းဘဝသုိ႔ေျပာင္းၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ရွင္ရဟန္းအေဆာင္အေယာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ပရိကၡရာ(၈)ပါးကို စုံလင္စြာ ရွိရပါသည္။ ယင္းပရိကၡရာ(၈)ပါးမွာ -

တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ယင္း(၈)ပါးတြင္ သင္းပိုင္၊ ဧကသီ၊ ဒုကုဋ္တို႔မွာ သာသနာဝန္ထမ္း ရွင္ရဟန္းမ်ား ဝတ္႐ုံသုံးေဆာင္ရေသာ ဖန္ရည္ဆိုး အဝတ္အထည္ပိုင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းကို သကၤန္း(စီဝရ)ဟု ေခၚပါသည္။

ထုိသကၤန္းေခၚ(စီဝရ)ကို ကိေလသာ အာသေဝါ ကင္းစင္ေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔အား ထုိက္ေသာ တံခြန္(အလံ) သဖြယ္ ျဖစ္ေစပါသည္။

သင္းပိုင္(ခါးဝတ္သကၤန္း)၊ ဧကသီ(အေပၚ႐ုံသကၤန္း)၊ ဒုကုဋ္(ႏွစ္ထပ္သကၤန္း) ဤသုံးထည္ကို တိစီဝရိတ္သကၤန္း ဟူ၍ ေခၚပါသည္။

ပရိကၡရာကိုးပါး

ေဖာ္ျပပါ ပရိကၡရာရွစ္ပါးအျပင္ ရဟန္းတို႔ အိပ္ရာသို႔ဝင္လွ်င္ အသုံးျပဳေသာ ထိုအိပ္ရာေပၚ၌တည္ေသာ အေပၚလႊမ္းအခင္း တစ္မ်ဳိးပါဝင္ပါက ကိုးပါးေသာ ပရိကၡရာဟု ေခၚသည္။

ပရိကၡရာဆယ္ပါး

ေဖာ္ျပပါ ပရိကၡရာကိုးပါးအျပင္ နိသီဒိုင္ အခင္းသည္လည္းေကာင္း ၊ သားေရပိုင္းအခင္းသည္လည္းေကာင္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္ပါက ဆယ္ပါးေသာပရိကၡရာဟုေခၚသည္။

ပရိကၡရာတစ္ဆယ့္တစ္ပါး

ေဖာ္ျပပါ ပရိကၡရာဆယ္ပါးအျပင္ ေတာင္ေဝွးသည္လည္းေကာင္း၊ ဆီက်ည္ေတာက္သည္လည္းေကာင္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ပါဝင္ပါက တစ္ဆယ့္တစ္ပါးေသာ ပရိကၡရာဟုေခၚသည္။

ပရိကၡရာတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး

ေဖာ္ျပပါ ပရိကၡရာတစ္ဆယ့္တစ္ပါးအျပင္ ထီးသည္လည္းေကာင္း၊ ဖိနပ္သည္လည္းေကာင္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးပါဝင္ပါက တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါးေသာ ပရိကၡရာဟုေခၚသည္။ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။