ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္အညီ သကၤန္းလ်ာပိတ္စ ျဖတ္ပုံ၊ ခ်ဳပ္ပုံ

သကၤန္းလ်ာပိတ္စျဖတ္နည္းကို ဝိနည္းပါဠိေတာ္၌ 'ငါးခန္း၊ ခုႏွစ္ခန္း၊ ကိုးခန္း၊ တစ္ဆယ့္တစ္ခန္း၊ တစ္ဆယ့္သုံးခန္းစသည္ျဖင့္ ျဖတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ပါရွိပါသည္။

အရွင္အာနႏၵာ စီမံေသာ သကၤန္း၌ -

၁၉၈၁ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကအဖြဲ႕ (ဒုတိယအဖြဲ႕ခြဲ)၏ ပထမအႀကိမ္ ဒုတိယ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝး (၂/၈၆) မွ ဝိနည္းေတာ္ႏွင့္ အညီ သကၤန္းခ်ဳပ္နည္း ၾသဝါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ သကၤန္းခ်ဳပ္နည္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း သကၤန္းျဖတ္ရန္ လမ္းòန္ထားပါသည္။

ေညာင္ေလးပင္ေတာရဆရာေတာ္ ဦးအရိယမေထရ္ျမတ္၏ ကထိန္အရသာက်မ္း၌ ေအာက္ပါအတုိင္း သကၤန္းျဖတ္ရန္ လမ္းòန္ ထားပါသည္။

ဆရာေတာ္ ဦးနိေျဂာဓအရွင္ျမတ္၏ ဝိနယသမူဟ ဝိနိစၧယက်မ္းပါ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ကထိနဝိေသာဓဏီက်မ္းတြင္ အခန္းႀကီး (၅)ခန္းလုံးပင္ အညီအမွ် ခြဲေဝသတ္မွတ္ၿပီး ျဖတ္ရန္ လမ္းòန္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

စုစုေပါင္း အမည္ (၆)မ်ဳိးျဖင့္ သကၤန္းလ်ာပိတ္စေပါင္း (၂၃)စ ျဖတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။