အရွင္ၾသဘာသ၏သကၤန္းခ်ဳပ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအား သတိေပးခ်က္

မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္တံခြန္တိုင္ရြာ သုသာန္ေဗာဓိေက်ာင္း ဆရာေတာ္ အရွင္ၾသဘာသ စီရင္အပ္ေသာ ဝိနည္းဥပေဒေတာ္ႀကီးစာအုပ္မွ စာမ်က္ႏွာ ၄ဝ၄၊ ၄ဝ၅ မွ ေကာက္နႈတ္ခ်က္။

(၁) အလံုးစံု မျဖတ္ေသာသကၤန္းျဖင့္လည္း ကထိန္မခင္းအပ္၊ (၂)အလံုးစံုမျဖတ္ေသာ သကၤန္းကိုလည္း မဝတ္႐ံုအပ္ဟူ၍ ယူအပ္ေပသည္။ ဗန္းေမာ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး စီရင္သည့္ ကထိနဝိေသာဓနီက်မ္းကို ေရြးခ်ယ္၍မိမိစီရင္ေသာ ဝိနယသမူဟဝိနိစၧယက်မ္း၌ ထည့္သြင္းသည္ကို ေထာက္လွ်င္ ဆရာေတာ္ ဦးနိေျဂာဓ အရွင္ျမတ္သည္လည္း စာေရးသူကဲ့သို႔ပင္ ယူဆသည္ဟုဆိုအပ္ေပသည္။

ျပဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို သဘာဝမက်ဟုယူဆေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား မည္သို႔မွ်မေျပာလိုပါ၊ သို႔ေသာ္ အခ်က္ အလက္အေၾကာင္း အရာတို႔မွာ သဘာဝက်ေသာ္လည္း ကာလေဒသအလိုက္ အမ်ားက်င့္သံုးသလို က်င့္သံုးေဆာက္တည္အပ္သည္ဟု ဆိုလွ်င္ကား 'ကာလသာ ေရြ႕သည္၊ ဘုရားရွင္ ပညတ္ေတာ္မူေသာ အာဏာေတာ္ (သိကၡာပုဒ္)ကား မေရြ႕'ဟူ၍ ေျပာလိုပါ၏။ ကာလေဒသ အႀကိဳက္ကိုလိုက္၍ ျပဳရမည္ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဘုရားရွင္၏ အႀကိဳက္ကိုလိုက္၍ ျပဳရမည္ေလာဟု၍ ေမးလိုပါ၏။

စာေရးသူကဲ့သို႔ ယူဆေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔အား ယခုေခာတ္ခ်ဳပ္ေသာ သကၤန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ေျပာလိုပါ၏။ ယခုေခတ္ ခ်ဳပ္ေသာ သကၤန္းမ်ားကိုမဝတ္႐ံုအပ္ဟု သိေသာ္လည္း ဤသကၤန္းမ်ိဳးသာရွိ၍ ဤသကၤန္းမ်ိဳးကို မဝတ္႐ံုဘူးဟုဆိုလွ်င္ အဘယ္သို႔ ဝတ္႐ံုေနထိုင္ ရပါအံ့နည္းဟူ၍ ေမးဖြယ္ရွိ၏။ အေျဖကားအလံုးစံုျဖတ္ေသာ သကၤန္းကို မရေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ယခုေခတ္ ခ်ဳပ္အပ္ေသာ သကၤန္းတို႔ကိုသာ ဝတ္႐ံုေနဦးဟူ၍ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူအဖို႔မွာကား သကၤန္းကုန္သည္တစ္ဦး၏ အထူးမွာခ်ဳပ္၍ ကပ္လွဴသျဖင့္¤င္းတို႔ကိုပင္ ဝတ္႐ံုေန၏။

သကၤန္းကုန္သည္မ်ား၏ အလိုကို ရဟန္းေတာ္မ်ားက လိုက္ရမည္ေလာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏အလိုကို သကၤန္း ကုန္သည္မ်ားက လိုက္ရမည္ ေလာဟူ၍ ေမးလိုပါ၏။

သဘာဝက်က် ေျဖမည္ဆိုလွ်င္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏အလိုကို သကၤန္းကုန္သည္မ်ားက လိုက္ရမည္ဟူ၍ ေျဖအပ္သည္ မဟုတ္ပါေလာ၊ ဟုတ္သည္ဟုဆိုလွ်င္ ရဟန္းေတာ္မ်ားသာ ညီညြတ္ဖို႔ လိုသည္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အလိုေတာ္အတိုင္း ကုန္သည္မ်ားက ခ်ဳပ္ၾကမည္သာ၊ အလုပ္ကား အနည္းငယ္ပိုသည္၊ မွန္၏။အလုပ္ပိုသေလာက္ ခ်ဳပ္ခအဖို႔ေငြကို ပို၍ ယူရန္ျဖစ္သည္၊ အလွဴရွင္တို႔ကလည္း တန္ဖိုးအနည္းငယ္ ပိုလာ၍ မလွဴဘဲ ေနၾကမည္မဟုတ္ပါ၊ လွဴၿမဲတိုင္း လွဴၾကမည္သာ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥအတြက္ ပူပင္စရာမရွိပါ။ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အလိုက်ျဖစ္ေအာင္ သကၤန္း ကုန္သည္မ်ားက အၿပိဳင္အဆိုင္ခ်ဳပ္လုပ္ၾကမည္သာတည္း။ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။