ဒါယကာတို႔လွဴေသာသကၤန္း

ဘုရားရွင္ႏွင့္ တပည့္သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ပံ့သကူသကၤန္းကို သံုးစြဲလာခဲ့ရာမွ ဘုရားရွင္ ဝါ(၂ဝ)ေက်ာ္တြင္ ဒါယကာတို႔ လွဴ ဒါန္းေသာ သကၤန္းကို ခြင့္ျပဳရန္ အေျခအေနတစ္ရပ္ေပၚလာခဲ့သည္။

ဆရာဇီဝကသည္ ဘုရင္ဗိမီၺသာရ၏ နန္းတြင္းသမားေတာ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ဝစၥမဂ္အနီးေပါက္ေသာ ဂရင္ဂ်ီနာ ေခၚ အနာကိုေဆးကုသေပးရာမွ ဘုရင္မင္းျမတ္က ဘုရင္သမားေတာ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရေလသည္။ ဆရာဇီဝကသည္ သံဃာေတာ္မ်ား ကို ေဆးဝါးကုသေပးေသာတာဝန္ကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

တစ္ခါေသာ္ ဘုရားရွင္၌ ေလ,သလိပ္,သည္းေျခမ်ားေသာေရာဂါတစ္ခုစြဲကပ္သျဖင့္ ဝမ္းေလွ်ာေဆး ဘုဥ္းေပးလိုသျဖင့္ ရွင္အာ နႏၵာကို ဆရာဇီဝကထံ ေစလႊတ္သည္။

ဆရာဇီဝကသည္ ရွင္အာနႏၵာကို ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ကို မွာၾကားၿပီး ဘုရားထံသို႔ လိုက္လာသည္။ ဘုရားရွင္ကို ၾကာလက္ သံုးလက္ကို သံုးႀကိမ္မွ်႐ႈရန္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ကပ္လွဴသည္။ ေဆးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေန အားလံုးကို ေလွ်ာက္ထားခဲ့ သည္။

ဘုရားရွင္သည္ ဝမ္းေတာ္အႀကိမ္(၃ဝ)သြားၿပီးေနာက္ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ိဳးေတာ္မူေလသည္။ ထိုအခါ ဘုရားရွင္၏ကိုယ္ေတာ္သည္ ပကတိ အတိုင္း ျပန္လည္က်န္းမာလာေတာ္မူသည္။

ဆရာႀကီးဇီဝကသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဘုရားထံသို႔လာသည့္အခါတြင္ စ႑ပေဇၨာတမင္းအား ေဆးကုသေပးခဲ့စဥ္အခါက ဆုအျဖစ္ထားခဲ့ေသာ သိဝိတိုင္းျဖစ္ ပုဆိုးတစ္စံုကိုပါ ယူလာသည္။

ထိုပုဆိုးတစ္စံုရစဥ္ကပင္ ယင္းပုဆိုးတစ္စံုသည္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ဗိမိၸသာရမင္းတို႔မွတစ္ပါး အျခားသူႏွင့္ မထိုက္တန္ေၾကာင္းေတြး ထင္မိခဲ့သည္။ ယခုမူ ဘုရားရွင္ကို လွဴရန္ဆံုးျဖတ္ၿပီးယူလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆရာဇီဝကသည္ ဘုရားရွင္ထံသို႔ေရာက္လွ်င္ ႐ိုေသစြာရွိခိုးၿပီး က်န္းမာေရးအေျခေနမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားၿပီး သံဃာအား သကၤန္း လွဴခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍-

'အရွင္ဘုရား-ဘုရားရွင္သည္လည္းေကာင္း၊သံဃာေတာ္မ်ားသည္လည္းေကာင္း ပံ့သကူသကၤန္းကိုသာ ဝတ္႐ံုပါ၏။ အရွင္ ဘုရားသိဝိတိုင္းျဖစ္ ဤပုဆိုးအစံုကို စေ႑ာပေဇၨာတမင္းသည္ တပည့္ေတာ္အား ခ်ီးျမႇင့္ပါ၏အရွင္ဘုရားဘုရားရွင္သည္ တပည့္ေတာ္၏ သိဝိတိုင္းျဖစ္ ပုဆိုးအစံုကိုခံယူေတာ္မူပါ။ရဟန္းသံဃာတို႔အားလည္းဒကာတို႔လွဴေသာသကၤန္းကိုခြင့္ျပဳေတာ္ မူပါ။'ဟုေလွ်ာက္ထားေလသည္။

'ရဟန္းတို႔-ဒကာတို႔လွဴေသာသကၤန္းကို ခြင့္ျပဳ၏။ ပံ့သကူသကၤန္းကို ေဆာင္လိုေသာရဟန္းသည္ ပံ့သကူသကၤန္းကိုေဆာင္ ေလာ့၊ ဒကာတို႔လွဴေသာသကၤန္းကို အလွဴခံျခင္းဌာ အလိုရွိေသာ ရဟန္းသည္ ဒကာတို႔လွဴေသာ သကၤန္းကို အလွဴခံပါေလာ့၊ ရဟန္းတို႔-တစ္ပါးပါးေသာသကၤန္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲျခင္းကို ငါဘုရား ခ်ီးမြမ္း၏။' ဟုမိန္႔ၾကားေတာ္မူ၍ လူဒါယကာတို႔ လွဴဒါန္းေသာ သကၤန္းကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူေလ၏။

သမားေတာ္ႀကီး ဆရာဇီဝက ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ လူဒါယကာတို႔ လွဴဒါန္းေသာ သကၤန္းကို ရဟန္းတို႔ ဝတ္႐ုံခြင့္ျပဳသည္ ဟူေသာ သတင္းကို ၾကားၾကေသာ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားတို႔သည္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ၾကသည္။

'ဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းတို႔အား လူဒါယကာတို႔ လွဴဒါန္းေသာ သကၤန္းကို ခြင့္ျပဳသည္ ျဖစ္သတတ္၊ ယခု ငါတို႔သည္ အလွဴေပးၾကကုန္စုိ႔၊ ေကာင္းမႈျပဳၾကကုန္စို႔'ဟု တိုင္ပင္ၾကကုန္လ်က္ ရဟန္းတို႔အား မ်ားစြာေသာသကၤန္းတို႔ကို ေပးလွဴၾကေလသည္။ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။