သကၤန္း၏အေရာင္

ရဟန္းတို႔ အလံုးစံုၫိုေသာအဆင္းရွိေသာ သကၤန္းတို႔ကို မေဆာင္အပ္ကုန္။ အလံုးစံုဝါေသာ အဆင္းရွိေသာ သကၤန္းတို႔ကို မေဆာင္အပ္ကုန္။ အလံုးစံု နီေသာ အဆင္းရွိေသာ သကၤန္းတို႔ကို မေဆာင္အပ္ကုန္။ အလံုးစံု ျပာေသာ အဆင္းရွိေသာသကၤန္းတို႔ကို မေဆာင္အပ္ကုန္။ အလံုးစံု မည္းေသာ အဆင္းရွိေသာ သကၤန္းတို႔ကို မေဆာင္အပ္ကုန္။ အလံုးစံု မဟာရဂၤမည္ေသာ (ကင္းေျခမ်ား ေက်ာက္ကုန္အဆင္းႏွင့္ တူေသာ)ဆိုးရည္ျဖင့္ဆိုးေသာသကၤန္းတို႔ကို မေဆာင္အပ္ကုန္။ အလံုးစံု မဟာနာမ မည္ေသာ (ဖက္ရြက္ေလ်ာ္အဆင္းႏွင့္ တူေသာ)ဆိုးရည္ျဖင့္ ဆိုးေသာသကၤန္းတို႔ကို မေဆာင္အပ္ကုန္။အဆာမျဖတ္ေသာ သကၤန္းတို႔ကို မေဆာင္အပ္ကုန္။ ရွည္ေသာ အဆာရွိေသာသကၤန္းတို႔ကို မေဆာင္အပ္ကုန္။ ပန္းပြင့္အဆာက်စ္ေသာ သကၤန္းတို႔ကို မေဆာင္အပ္ကုန္။ ေျမြပါးပ်ဥ္းႏွင့္တူေသာ အဆာက်စ္ေသာ သကၤန္းတို႔ကိုမေဆာင္အပ္ကုန္။ သင္တို္င္းကို မေဆာင္အပ္ကုန္၊ ေလွ်ာ္ေတသကၤန္းကို မေဆာင္အပ္ကုန္၊ ဦးရစ္ကို မေဆာင္အပ္ကုန္၊ ေဆာင္ေသာရဟန္းအား ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္၏ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ (ဝိျမန္ ၃၊ ၄၂၆)ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။