ဓားငယ္၊ အပ္၊ အပ္ဘူး ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း(စူဠဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္) (ဝိျမန္ ၄၊ ၂၅ဝ)

၅၆။ ထိုအခါ ရဟန္းတို႔သည္ လက္ျဖင့္ ဆုပ္၍ ဆုပ္၍ သကၤန္းကိုခ်ဳပ္သျဖင့္ သကၤန္းသည္ အနားမညီ။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဓားငယ္ကို၄င္း ၊ ဓားငယ္ရစ္ပတ္ရန္ ဖ်င္ပိုင္း အထည္ၾကမ္းကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ သံဃာအား အ႐ိုးတပ္ေသာ ဓားငယ္သည္ ျဖစ္လာ၏၊ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အ႐ိုးတပ္ေသာ ဓားငယ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔သည္ ေရႊျဖင့္ၿပီးသည္လည္းျဖစ္ေသာ၊ ေငြျဖင့္ၿပီးသည္လည္း ျဖစ္ေသာ၊ အေကာင္းအညံ့ ျဖစ္ကုန္ေသာ ဓား႐ိုးတို႔ကို ေဆာင္ကုန္၏။ လူတို႔သည္ 'ကာမဂုဏ္ခံစားသူ လူတို႔ကဲ့သို႔တည္း' ဟု ကဲ့ရဲ႕ကုန္၏၊ ႐ႈတ္ခ်ကုန္၏၊ အျပစ္ျပ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။ ျမတ္စြာ ဘုရားအားဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ဓား႐ိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို မေဆာင္အပ္၊ ေဆာင္ေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္၏၊ ရဟန္းတို႔ အ႐ိုးဓား႐ိုးကို၄င္း၊ အစြယ္ဓား႐ိုးကို၄င္း၊ ဦးခ်ိဳဓားရိုးကို၄င္း၊ က်ဴဓား႐ိုးကို၄င္း၊ ဝါးဓား႐ိုးကို၄င္း၊ သစ္သားဓား႐ိုးကို၄င္း၊ ခ်ိတ္ဓားရိုးကို၄င္း၊ ဖလ္ဓား႐ိုးကို၄င္း၊ ေၾကးသံဓား႐ိုးကို၄င္း၊ ခ႐ုသင္းခ်က္ ဓား႐ိုးကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ရဟန္းတို႔သည္ ၾကက္ေတာင္ျဖင့္၄င္း၊ ဝါးျခမ္းစိတ္ျဖင့္၄င္း သကၤန္းကို ခ်ဳပ္ကုန္၏၊ သကၤန္းသည္ ခ်ဳပ္ပံုမေကာင္းသျဖင့္၊ ျမတ္စြာ ဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်က္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ အပ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု(မိန္႔ေတာ္မူ၏)။ အပ္တို႔သည္ သံေခ်းတက္ကုန္၏။ပ။

ရဟန္းတို႔ အပ္ဗူးကို ခြင့့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။