ယပ္ေတာင္၊ ထီး၊ ေရအိုး၊ တံျမက္စီး၊ ေျခသုတ္ ခြင့္ျပဳေတာ္မူျခင္း (စူဠဝဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္) (ဝိျမန္ ၄၊ ၂၇ဝ)

၂၆၉။ ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဘဂၢတိုင္းတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူသေရြ႕ သီတင္းသံုး ေနေတာ္မူၿပီးလွ်င္အစဥ္အတိုင္း ေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္ မူလတ္ေသာ္ သာဝတိၴျပည္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူ၍ ထိုသာဝတိၴျပည္ အနာထပိဏ္သူေဌး၏ အရံျဖစ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္း၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူ၏။

ထိုအခါ မိဂါရသူေဌး၏ အမိသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဝိသာခါသည္ ေရအိုးကို၄င္း၊ ၾကာခ်ပ္သ႑န္ဆူးထေနေသာ ေျခပြတ္ကို၄င္း၊ တံျမက္စည္းကို၄င္း ယူ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံ သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေနကာ ျမတ္စြာဘုရားအား-

'အရွင္ဘုရား ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ေရအိုးကို၄င္း၊ ၾကာခ်ပ္သ႑န္ဆူးထေနေသာ ေျခပြတ္ကို၄င္း တံျမတ္စည္းကို၄င္း ခံယူေတာ္မူပါ၊ ယင္းသို႔ ခံယူျခင္း သည္ အကြၽႏု္ပ္အား ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္းငွာ ခ်မ္းသာျခင္းငွာ ျဖစ္ရာပါ၏' ဟု ေလွ်ာက္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေရအိုးကို၄င္း တံျမက္စည္းကို၄င္း ခံယူေတာ္မူ၏၊ ၾကာခ်ပ္သ႑န္ဆူးထေနေသာ ေျခပြတ္ကိုကား ခံယူေတာ္မမူ။

ထိုအခါ မိဂါရသူေဌး၏ အမိသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဝိသာခါသည္ ျမတ္စြာဘုရားက တရားစကားျဖင့္(အက်ိဳးစီးပြားကို) သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို) ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ရႊင္လန္းေစၿပီးျဖစ္ရကား အ႐ိုအေသျပကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးၿပီးလွ်င္ ေနရာမွထ၍ ဖဲသြားေလ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ တရားစကားကို ေဟာေတာ္မူ၍ရဟန္းတို႔ကို-

'ရဟန္းတို႔ ေရအိုးကို၄င္း၊ တံျမတ္စည္းကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏၊ ရဟန္းတို႔ ၾကာခ်ပ္သ႑န္ ဆူးထေနေသာေျခပြတ္ကို မသံုးေဆာင္အပ္၊ သံုးေဆာင္ေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္ အာပတ္သင့္၏။

ရဟန္းတို႔ ေက်ာက္စရစ္ေျခပြက္၊ အိုးျခမ္းေျခပြတ္္၊ ပင္လယ္ေရျမႇဳပ္ေျခပြတ္ ဟူေသာ ေျခပြတ္သံုးမ်ိဳးတို႔ကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ မိဂါရသူေဌး၏ အမိသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဝိသာခါသည္ ေလးေထာင့္ ယပ္ကို၄င္းထန္းရြက္ယပ္ကို၄င္းယူ၍ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးလွ်င္ ရွိခိုးလ်က္ တစ္ခု ေသာေနရာ၌ ထိုင္ေနကာ ျမတ္စြာဘုရားအား-

'အရွင္ဘုရားျမတ္စြာဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ေလးေထာင့္ယပ္ကို၄င္း၊ ထန္းရြက္ယပ္ကို၄င္းခံယူေတာ္မူပါ၊ ယင္းသို႔ ခံယူျခင္းသည္ အကြၽႏု္ပ္အား ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး စီးပြားျခင္းငွာခ်မ္းသာျခင္းငွာ ျဖစ္ရာပါ၏' ဟု ေလွ်ာက္၏။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလးေထာင့္ယပ္ကို၄င္း ထန္းရြက္ယပ္ကို၄င္း ခံယူေတာ္မူ၏၊ ထိုအခါျမတ္စြာဘုရားသည္ မိဂါရသူေဌး၏ အမိသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ဝိသာခါကို တရားစကားျဖင့္ (အက်ိဳးစီးပြားကို)သိျမင္ေစလ်က္ (တရားကို)ေဆာက္တည္ေစကာ (တရားက်င့္သံုးရန္) ထက္သန္ ရႊင္လန္းေစ၏။ပ။ အ႐ိုအေသျပကာ ဖဲသြားေလ၏။

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤအေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ တရားစကားကို ေဟာေတာ္မူ၍ရဟန္းတို႔ကို-

'ရဟန္းတို႔ ေလးေထာင့္ယပ္ကို၄င္း၊ ထန္းရြက္ယပ္ကို၄င္း ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ သံဃာအား ျခင္ႏွင္ယပ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကိုေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ျခင္နွင္ယပ္ကို ခြင့္ျပဳ၏ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

စာမရီ သားၿမီးယပ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ စာမရီသားၿမီးယပ္ကို မေဆာင္အပ္၊ ေဆာင္ေသာ ရဟန္းအား ဒုကၠဋ္အာပတ္သင့္၏။

ရဟန္းတို႔ ေလွ်ာ္ျဖင့္ၿပီးေသာယပ္၊ ပန္းရင္းျမက္ျဖင့္ ၿပီးေသာယပ္၊ ဥေဒါင္းၿမီးျဖင့္ ၿပီးေသာယပ္ ဟူေသာ ယပ္သံုးမ်ိဳးတို႔့ကိုခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)

၂၇ဝ။ ထိုအခါ သံဃာအားထီးသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ ထီးကို ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ရဟန္းတို႔ နာဖ်ားေသာ ရဟန္းအား ထီးကို ေဆာင္ျခင္းငွာ ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

ထိုအခါ ရဟန္းတို႔သည္'ျမတ္စြာဘုရားသည္ နာဖ်ားေသာ ရဟန္းအားသာလွ်င္ ထီးကို ခြင့္ျပဳေတာ္မူ၏။ မနာမဖ်ားေသာ ရဟန္းအားခြင့္မျပဳ ဟု (ႏွလံုးသြင္း၍) အရံတြင္း၌၄င္း၊ အရံဥပစာ၌၄င္း ထီးကိုေဆာင္ျခင္းငွာမအပ္ဟုေတြးေတာမူ 'သံသယကုကၠဳစၥ' ရွိကုန္၏။ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ၾကကုန္၏။

ရဟန္းတို႔ မနာမဖ်ားေသာ ရဟန္းသည္လည္း အရံအတြင္း၌၄င္း အရံဥပစာ၌၄င္း ထီးကို ေဆာင္းျခင္းငွာ ခြင့္ျပဳ၏ ဟု (မိန္႔ေတာ္မူ၏)

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။