အလွဴရက္ႏွင္႕ပရိကၡရာ

သရဏဂံုစသည္တို႔ သင္ၾကားေပးရန္ ေက်ာင္းသို႔ (၇)ရက္ခန္႔ ႀကိဳတင္ပို႔ထားၿပီး ဆရာဘုန္းႀကီးကလည္း ဂ႐ုတစိုက္ သင္ၾကားေပးကာ သရဏံဂံုဆိုတတ္ေလာက္သည့္ရက္ကိုသာ အလွဴရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္ပါသည္။

ပရိကၡရာရွစ္ပါး ။ ။ ရွင္ရဟန္းတို႔၏ အသံုးအေဆာင္ကို ပရိကၡရာဟု ေခၚ၏။ ထိုပရိကၡရာမွာ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ရွစ္ပါးသာရွိ၏။ ၄င္းတို႔မွာ- ၁။ ဒုကုဋ္ (ႏွစ္ထပ္)သကၤန္း ၂။ ဧကသီ (အေပၚ႐ံု) သကၤန္း ၃။ သင္းပိုင္ (ခါးဝတ္) သကၤန္း ၄။ ခါးပန္းႀကိဳး ၅။ သပိတ္ ၆။ ေခါင္းရိတ္ဓား ၇။ အပ္ႏွင့္အပ္ခ်ည္ ၈။ ေရစစ္

(ထီး,ဖိနပ္,ယပ္,ပုတီး စသည္တို႔မွာ ယင္းပရိကၡရာရွစ္ပါး၌ မပါဝင္၊ သို႔ေသာ္ ရွင္ရဟန္းတို႔၏ အသံုးအေဆာင္ ပရိကၡရာမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အပ္စပ္သည့္ ပရိကၡရာမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္၍ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။)

အထက္ပါ ပရိကၡရာရွစ္ပါးတြင္ ရွင္သာမေဏမ်ားမွာ ဒုကုဋ္သကၤန္း မသံုးေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ ၄င္းကို ခ်န္လွပ္ထားၾကပါသည္။ ထည့္လွဴလွ်င္လည္း အက်ဳိးမယုတ္ပါ။ ဧကသီႏွင့္ သင္းပိုင္ကို စီစဥ္ရာ၌ ေရွးေခတ္ကကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကမူျဖစ္ေသာ (ပိႏၷဲေရာင္၊ စီဝိုင္စီသကၤန္းမ်ားသည္ သံုး၍သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ အလ်ားအနံ, အႀကီးအေသးမွာ ႀကီးလြန္းလွ်င္လည္း ဝတ္ကာစ ရွင္သာမေဏေလးမ်ားမွာ သကၤန္းမကိုင္တတ္၍ ဘိုသီဘတ္သီ ႏိုင္လွသည္။ ေသးေနျပန္လွ်င္လည္း ဒူးေပၚေပါင္ေပၚႏွင့္ အလြန္မသင့္မေတာ္ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ခါးပန္းႀကိဳးမွာ အမ်ဳိးအစား အလတ္တန္းစားေလာက္ လုပ္သင့္ပါသည္။ ပါရင္ၿပီးေရာဟု သေဘာမထားသင့္ပါ။ သပိတ္ကို မိမိကိုရင္ သာသနာ့ေဘာင္၌ေနစဥ္တြင္လည္း သံုး၍ရပါသည္။ လူထြက္သြားသည့္ေနာက္၌လည္း ေက်ာင္း၌အသံုးတည့္ေစရန္ သံသပိတ္အႀကီးစားကို စီစဥ္သင့္ပါသည္။ ေကာ္သပိတ္ အေသးကေလးမ်ားမွာ ဘာမွ် အသံုးမက်။ ကိုရင္လူထြက္သြားေသာအခါ ေက်ာင္း၌ သိုမွီးသိမ္းဆည္းရေတာင္ခက္ပါသည္။ ေခါင္းရိတ္ဓားမွာ သင္ဓုန္းဓားေခတ္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အေကာင္းစားမွာ ဝယ္မရ၊ ဝယ္ရေသာ ဓားမွာ ၾကာရွည္အသံုးမတည့္ပါ။ သံုးလည္း မသံုးၾကေတာ့ပါ။ ယခုေခတ္ ဗလိဓား (ဂ်ဳတ္)ကိုသာ သံုးၾကပါသည္။ ယင္းဓားျဖင့္ မိိမိရွင္ေလာင္းအား ဆံခ်စဥ္၌ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္တိုးပြားႏိုင္ပါသည္။ အပ္ႏွင့္အပ္ခ်ည္ကိုလည္း အလွဴရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ေလးေလးစားစား သံသရာအေရး ေကာင္းျမတ္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ရွာေဖြထည့္ထားသင့္ပါသည္။ ေရစစ္မွာ ယခုေခတ္ အဝတ္ေရစစ္ကေလးမ်ားသည္ အသံုးတည့္ပါသည္။ ယင္း ေရစစ္ကေလးမ်ားကို ပရိကၡရာရွစ္ပါး၌ ထည့္ျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳ၍ ရပါသည္။

အလွဴရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ စုေဆာင္းထားေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ေခြၽးႏွဲစာ၊ ဝတၴဳေငြျဖင့္ ကိုုယ္တုိင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူ သင့္ပါသည္။ အျခားနည္းမ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ မ်က္ႏွာလႊဲရယူျခင္းသည္ ဝိနည္းႏွင့္မညီၫြတ္ပါ။ ဝိနည္းႏွင့္ မညီလွ်င္ သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းမဟုတ္ သျဖင့္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္ ေကာင္းက်ဳိးေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ (ေကာ္ဓားအတု,သားေရႏြယ္အတု စသည္ သံုးမျဖစ္ေသာ ပရိကၡရာအတု အပတို႔ထည့္၍ သာသနာကို လွည့္စားျခင္းျဖင့္ ၄င္းပစၥည္းအတုမ်ားက ဘာေကာင္းက်ဳိးမွ် ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ေလးေလးနက္နက္ ဆင္ျခင္ စဥ္းစား ၾကည့္သင့္ပါသည္။

ရွင္ျပဳဟူသည္ ရွင္သာမေဏျဖစ္ေအာင္ျပဳျခင္း (ကိုရင္အစစ္ ျဖစ္ေအာင္သကၤန္းဝတ္ေပးျခင္း) ကို ေခၚ၏။ ယင္း ရွင္သာမေဏျဖစ္ေအာင္ ျပဳျခင္း၌ ျပည့္စံုရမည့္ အဂၤါ (၃)ခ်က္သာရွိ၏။

ယင္းတို႔မွာ (၁) ေခါင္းရိတ္ဆံခ်ျခင္း၊ (၂) သကၤန္းဝတ္ေပးျခင္း၊ (၃) သရဏဂံုေပးျခင္းတို႔ျဖစ္၏။

ယင္း(၃)ခ်က္တို႔ကို က်မ္းဂန္လာအတိုင္း ဆရာနည္းက် ပီပီျပင္ျပင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ရွင္သာမေဏ အစစ္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ရွင္သာမေဏျပဳရာ၌ ရွင္သာမေဏအစစ္ျဖစ္လွ်င္ မိမိတို႔ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္ရာႏႈန္းျပည့္ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။