ဆရာေကာင္းထံ အပ္ႏွံပါ

အာမနာတမ္းဆရာေရြး ။ ။ မိမိ၏ ရွင္ေလာင္းအား 'တစပၪၥက ကမၼ႒ာန္း+သရဏံဂံု'တို႔ကို ေကာင္းမြန္က်နစြာ ဆရာနည္းက် သင္ျပႏိုင္မည့္ ဆရာ(ရဟန္း) မိမိ၏ကိုရင္အား အနီးကပ္ၾကည့္႐ႈဆံုးမတတ္သည့္ ဥပဇၩာယ္ဆရာ(ရဟန္း)ကို အားမနာတမ္း ေရြးခ်ယ္တတ္ရပါမည္။ (ဥပဇၩာယ္ဆရာဟူသည္-မိမိ၏တပည့္ကို အၿမဲကပ္၍ ၾကည့္႐ႈ ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာရဟန္းကို ေခၚ၏။ လူတို႔၌ မိဘသည္ အေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သကဲ့သို႔ သာသနာေတာ္၌လည္း ဥပဇၩာယ္ဆရာသည္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္၏။ မိဘသည္ သားသမီး၏ အျပစ္ႀကီး အျပစ္ငယ္ကို အၿမဲၾကည့္႐ႈဆံုးမရသည္။

ကိုရင္ဝတ္ရာ၌ 'တစပၪၥက ကမၼ႒ာန္းႏွင့္ သရဏဂံု'တို႔သည္ အလြန္အေရးပါလွ၏။ ဆရာျဖစ္သူ (ရဟန္း)က ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကို စနစ္တက် သင္ျပတတ္ပါမွ ကိုရင္အစစ္ျဖစ္ၿပီး ရွင္ေရာရွင့္ဒကာမ်ားပါ အက်ဳိးမ်ားပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေကာင္းကို အားမနာတမ္း ရွာေဖြအပ္ႏွံသင့္ပါသည္။

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။