သရဏဂံုအဓိက

သရဏဂံုအလြန္အေရးႀကီး ။ ။ ရွင္သာမေဏအစစ္ျဖစ္ဖို႔ရန္မွာ ရွင္သာမေဏအစစ္ျဖစ္ဖို႔ရန္မွာ ရွင္သာမေဏေလာင္းက သရဏဂံုကို ဆရာနည္းက် ပီပီသသဆုိတတ္ဖို႔ လိုပါသည္။ ဤသို႔ ရွင္သာမေဏေလာင္း သရဏဂံုဆိုတတ္ဖို႔ အေရးမွာ သင္ျပေသာ ဆရာ(ရဟန္း)က စာလာေပလာ ဆရားနည္းက် သင္ျပတတ္ပါမွ တပည့္ရွင္ေလာင္းက အခ်ဳိးက်က် ဆိုတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေကာင္းလိုအပ္ပါသည္။

ရွင္သာမေဏျပဳေသာကိစၥ၌ 'ဆံခ်သကၤန္းဝတ္,သရဏဂံုေပး'ဤ(၃)ခ်က္ အေရးအႀကီးဆံုးဟု က်မ္းဂန္၌ဆိုသည္။ ထို(၃)မ်ဳိးတြင္လည္း သရဏဂံုသည္သာ၍ အေရးႀကီး၏။ ထိုသရဏဂံု၌ 'ဥဘေတာသုဒိၶ= (ပီပီသသ ရြတ္ဆိုေသာအားျဖင့္) ဆရာႏွင့္ တပည့္ ႏွစ္ဖက္လံုးသန္႔ရွင္းမႈ'ျဖစ္မွ သရဏဂံုအထေျမာက္သည္၊ ဆရာကပီ၍ တပည့္ကမပီလွ်င္လည္းေကာင္း၊ တပည့္က ပီေသာ္လည္း သြားက်ဳိးေနျခင္းစေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဆရာက မပီလွ်င္လည္းေကာင္း သာမေဏစစ္စစ္ မျဖစ္ႏို္င္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရွင္ေလာင္းမ်ားအား ေစာေစာကတင္ႀကိဳ၍ ရြတ္ဆိုနည္းကို သင္ျပထားပါမွ တန္ကာၾကပါသည္။

သရဏဂံုသံုးပါးႏွင့္ ရြတ္ဆိုပံုကို ဆက္ၾကည့္ပါ။ ဗုဒံၶ သရဏံ ဂစၧာမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ။

(စာလံုးမည္းျဖင့္ျပထားေသာ အကၡရာမ်ားသည္ တင္းတင္းမာမာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရြတ္ဆိုရမည့္ အကၡရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းအကၡရာမ်ားသည္ ႐ိုး႐ိုးအသံ-အသံမွန္အတိုင္း ရြတ္ဆိုရမည့္ အကၡရာမ်ားျဖစ္သည္။ ေသးေသးတင္မွာ ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္ခု ထိေအာင္ပိတ္၍ ႏွာေခါင္းမွ ေလထြက္ေစလ်က္ ႏွာသံေပၚေအာင္ ရြတ္ဆိုရသည္။)

ေဇာတိက(ရံုးခ်ဳပ္)

အမွတ္(၃၇)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉

ေဇာတိက(၁)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၃)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္အနီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၈၁

ေဇာတိက(၂)

အမွတ္(၉၇) ေအ၊ ဘုန္းႀကီးလမ္းအလယ္၊ သရက္ေတာ ေက်ာင္း တိုက္အနီး၊ လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၁၂၁၅၉

ေဇာတိက(၃)

အမွတ္(၆၁၊၆၂)၊ အထက္ၾကည္ျမင္တိုင္လမ္းမႀကီး၊ ၾကည္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၃၆၅၈၉

ေဇာတိက(၄)

အမွတ္(၃၅)၊ အခန္း(၅)၊ ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေရွ႕ဘက္မုခ္ အနီး၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၃၈၀၅၇၈

ေဇာတိက(၅)

တိုက္(၆)၊ ၁၅လမ္း၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၅လမ္းေထာင့္၊ ေညာင္ ပင္ေလးေစ်းအနီး၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၂၄၉၂၈

ေဇာတိက(၆)

အမွတ္(၃၄၅-ဘီ)၊ က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ တာေမြလမ္းဆံု၊ ေရႊဗဟိုရုပ္ရွင္ရံုေရွ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၇၀၇၂၅၉

ေဇာတိက(၇)

အမွတ္ (၁၁၀)၊ အခန္း (၂)၊ ေျမညီထပ္၊ ျပည္လမ္း၊ ၈မိုင္လမ္းဆံု၊ ရိုးမဘဏ္ အနီး၊ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄

ေဇာတိက(၈)

တိုက္(၅)၊ အခန္း(၅)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမႀကီး၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၂၀၁၈၇၀

ေဇာတိက(၉)

အမွတ္(၃၅)၊ ေလးေထာင့္ကန္လမ္း၊ စံျပေစ်းအနီး၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၇၉၅၄၄

ေဇာတိက(၁၀)

အမွတ္(၈၅)၊ ျမန္မာဘစ္ေရွာ့ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊ ေရတာရွည္ လမ္းေဟာင္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀

ေဇာတိက(မႏၲေလး)

အမွတ္(၈၄၇)၊ ၈၁လမ္း၊ ၄၅ႏွင့္ ၄၆လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။